Presentatie en whitepaper Vermogensstructurering

Een vraag waar veel van uw klanten mee worstelen is of het nu beter is om hun vermogen in privé of in een bv te sparen en/of te beleggen. Om deze vraag te beantwoorden is het allereerst belangrijk te weten of het vermogen in de bv is verdiend of in privé. Verder is het van belang om te weten welk beleggingsrisico uw klant maximaal wil, kan of zelfs moet lopen om zijn doelen te realiseren.
Veel financieel planners en andere adviseurs baseren de keuze voor beleggen/ sparen in de bv of in privé op basis van het berekenen van een omslagpunt. In dit webinar zullen wij aan de hand van geavanceerde berekeningen antwoord geven op de vraag bij welke verwachte rendementen en de hierbij behorende beleggingsprofielen het beter is om in bv of in privé te sparen en/of te beleggen.

 

0,00

Alle genoemde bedragen zijn Exclusief BTW.