Profit Planner Academy

Om het optimale uit het Profit Planner Platform te halen bieden wij u ondersteuning door middel van trainingen en opleidingen.


Producttraining
Via deze training leert u onze softwareoplossing kennen en hoe u er het maximale uit kunt halen. Het doel van deze training is dat u na afloop zelfstandig aan de slag kan met onze software. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk.

PPP-training
In onze PPP-training wordt gestart met het leren kennen van alle cijfers – alle financiële puzzelstukjes – van uw klanten. Welke puzzelstukjes zijn er, en welke ontbreken er nog? De roadmap naar succes begint namelijk met het kennen van de actuele totale financiële positie van uw klanten.
De volgende stap is het leren kennen van de doelstellingen van uw klant. Dit betekent zowel zijn zakelijke als privédoelstellingen. Via onze software wordt duidelijk op welke manier de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het vervolgens sturen op deze doelstellingen is een belangrijk onderdeel van onze software.
Samenvattend helpt onze PPP-training uw klanten met het bouwen van een gezond en winstgevend bedrijf. Verder helpt u uw ondernemende klant ook als mens, immers een gezond en winstgevend bedrijf levert minder financiële stress op en helpt om de uiteindelijke (privé)doelen van uw klanten te realiseren, denk aan helpen kinderen studeren, kopen andere woning, onderneming overdragen aan kinderen, et cetera. Dit sluit aan bij de tagline van Profit Planner. Deze luidt: ‘making financial lives & businesses profitable’. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat zowel de ondernemer in privé als zijn onderneming advies nodig heeft. Deze kunnen niet los van elkaar worden gezien, deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Deze dienstverlening heeft meerwaarde voor uw klanten en maakt u dé adviseur van uw klanten!

Opleiding tot Federatie Financieel Planner (FFP)/ Certified Financial Planner (CFP)
Onze Opleiding tot Federatie Financieel Planner (FFP)/ Certified Financial Planner (CFP) is opgezet volgens de richtlijnen van Stichting FFP en bereidt u voor op het FFP-theorie- en praktijkexamen (assessment). Ook maken wij hierbij gebruik van onze eigen software, welke u ter beschikking krijgt.