Hoeveel geld is echt nodig om een bepaalde levensstijl levenslang voort te zetten?

De belangrijkste doelstelling van veel mensen is: ik wil voldoende geld hebben, ook als ik (erg) oud word. Veelal is er waarschijnlijk wel een idee van het bedrag of inkomen dat nodig is om hun toekomstige inkomensdoelstelling waar te maken. Probleem is alleen de benodigde hoeveelheid geld die nu voldoende is om het doel te bereiken, te vertalen in een toekomstige pot met geld, waarbij rekening wordt gehouden met inflatie.

0,00

Alle genoemde bedragen zijn Exclusief BTW.