Eigen woning en hypotheek als onderdeel van asset allocatie

Als adviseur zal u de totale financiële situatie van uw klant moeten beoordelen bij het aangaan van een hypotheekadvies en de bemiddeling ervan. Voor de meeste van uw klanten is de eigen woning en de eventueel bijbehorende hypotheekschuld een belangrijke factor voor het besteedbare inkomen en de vermogensopbouw. Een eigen woning is onderdeel van het totale vermogen van uw klant en valt onder de beleggingscategorie onroerend goed. Deze categorie maakt als zodanig onderdeel uit van de strategische asset allocatie.

0,00

Alle genoemde bedragen zijn Exclusief BTW.