De waarde van Goals-Based Investing

Uit onderzoek blijkt dat veel financiële instellingen nog steeds een product- en portefeuillegerichte aanpak hebben waarbij de financiële en levensdoelen van klanten niet centraal staan. Binnen het concept van Goals-Based Investing staan de doelen van mensen centraal, en is het financiële product een middel om doelen te realiseren. Het stimuleert een nieuwe blik op concepten zoals risicocapaciteit en risicobereidheid – want het niet-halen van doelen, dàt is pas risico.

0,00

Alle genoemde bedragen zijn Exclusief BTW.